Opdrachtgevers

Tot de opdrachtgevers van Finding Solutions behoren:

In de gezondheidszorg:

Samenwerkingsverbanden van: huisartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, ergotherapeuten, orthopedagogen, bedrijfsartsen, apothekers en diverse andere para-medische beroepsbeoefenaren. (Van individu tot maatschappen)

Diverse Rechtspersonen variërend van facilitaire organisaties, dienstenstructuren, ziekenhuizen, pharmaceutische groothandels en gezondheidsbedrijven. Het gaat hierbij om Stichtingen, Verenigingen, Coöperaties maar ook om Besloten vennootschappen en Commanditaire vennootschappen.


Branche Organisaties:
Diverse koepelorganisaties zowel binnen als buiten de gezondheidszorg hebben van onze diensten gebruik gemaakt.


Not for profit:

Steeds meer bestuurders van verenigingen en stichtingen in de sport en maatschappelijk welzijn merken het: de complexiteit van verantwoordelijkheid dragen en de manier waarop daarmee moet worden omgegaan vraagt deskundige hulp, zonder pretenties, maar wel resultaten. Problemen voorkomen, dat is de inzet. Daarom vragen zij de inzet van Finding Solutions.
 

Bedrijfsleven:
De vraagstukken die het bedrijfsleven bezig houdt op: fiscaal- juridisch terrein, bedrijfseconomisch vlak, het communicatie - en marketinggebied, strategie en crisismanagement vormen tevens onderdelen van onze opdrachten portefeuille.


Home

Wie zijn wij

Diensten

Partners

Opdrachtgevers

Contact